Individualni susreti

Procena nivoa stresa

merenje nivoa stresa

Opširnije

Koučing

kuočing

Opširnije

Savetovanje

savetovanje

Opširnije

Biofidbek trening

biofidbek trening

Opširnije

Individualni antistres program

psihosoma antistres program

Opširnije

Konsultacije

konsultacije

Opširnije

Susreti se odvijaju u prijatnom ambijentu, uz međusobno poštovanje psihologa i klijenta, poštovanje moralnih i etičkih principa struke, principa poverljivosti, kao i poštovanje ličnosti i autonomije klijenta.


 

O meni

 


Marijana Vilimonović
Psiholog, psihološki savetnik i psihoterapeut
sa nacionalnom i evropskom licencom za savetovanje

Diplomirala sam psihologiju na Filozofskom Fakultetu u Beogradu

Edukaciju na nivou psihološkog savetnika i psihoterapeuta završila sam u OLI Psihološko-edukativnom centru u Beogradu ( član UPSKS Udruženja za psihoterapiju, savetovanje i koučing Srbije).

Pohađala sam dodatne seminare i edukacije iz oblasti primene biofidbeka i neurofidbeka; psihoimunilogije i psihosomatike; pružanja psihosocijalne podrške obolelima od malignih oboljenja i druge.

Od 2012. godine se bavim pružanjem psihosocijalne podrške u prevazilaženju životnih kriza, u formi individualnog rada sa klijentima, vođenjem grupa podrške, održavanjem radionica i predavanja na teme prevazilaženja, kao i zastupanjem ovih tema u medijima.

Oblasti rada sa klijentima:

- prevazilaženje stresnih situacija i životnih kriza

- psihološka podrška osobama sa hroničnim i/ili teškim oboljenjima i članovima porodice

- prevencija razvoja  psihosomatskih tegoba

- podrška i vođenje kroz razvoj ličnosti

- očuvanje kvaliteta života, fizičkog i mentalnog zdravlja

Način rada: 

Psihološko savetovanje, psihoterapija, koučing  i konsultacije se odvijaju u dogovorenom terminu, broj susreta se ne određuje unapred. Moguće je raditi i na daljinu, on-line.

Pristup je psihodinamski integrativni

 

Zakazivanje i informacije: 065/369-55-09 ili putem kontakt forme .