„Psihosoma“ individualni antistres program

„Psihosoma“ individualni antistres program sastoji se iz tri segmenta:

Procena nivoa stresa - daje nam uvid u stresore kojima ste izloženi, načine na koji reagujete, stanje u kome se trenutno nalazite i procenu rizika za vaše zdravlje pod uticajem ovih stresnih događaja. Samim tim dobijamo smernicu i ciljeve kojima ćemo se baviti u okviru individualnih razgovora.

Individualni razgovori sa psihologom - više individualnih susreta na kojima se produbljuju saznanja o Vama i načinima na koje reagujete na stresne situacije, kreirajući alternativna rešenja i drugačiji , novi pristup događajima koji se doživljavaju kao stresni. Koristi se OLI Psihodinamski pristup, koji omogućava razumevanje i rad na psihološkim procesima „ispod površine“. Pristup je integrativan, što znači da se koriste i različite tehnike.

Biofidbek trening - Treći segment individualnog rada bazira se na učenju progresivne mišićne relaksacija na biofidbek aparatima. Koristeći poseban softver i prateći uputsva učimo kako da regulišempo naše fiziološke parametre koji u stresu iskaču iz balansa i zapravo stvaraju stresnu reakciju u organizmu. Takođe postoje programi koji se više baziraju na meditaciji, orijentisani su na misaone procese, eliminaciju negativnih i opsedajućih sadržaja, koji su veoma česti nakon stresnih situacija.

„Psihosoma individualni antistres program“ obuhvata:

  • 1 susret procene nivoa stresa  
  • individualni razgovori (koučing/savetovanje)
  • biofidbek trening
  • 1 završni susret sa sumiranjem rezultata i preporukama
  • 10 % popusta na jedan grupni program u Centru Psihosoma

Cena „Psihosoma Individualnog antistres programa“ zavisi od potrebnih broja indiviualnih razgovora i biofidbek treninga.

Prijavite se na „Psihosoma“ individualni antistres program putem obrasca za zakazivanje ili na telefon 065 369 55 09.

Povezani tekstovi