Kako radi biofidbek?

Senzor biofidbek aparata meri HRV (Heart Rate Variability), varijabilnost srčane frekvence ili Heart Coherence.

HRV je varijacija intervala između srčanih otkucaja. Visok HRV je u korelaciji sa zdravim srcem kao i pozitivnim emocijama i srećom. Povećan HRV aktivira baroreceptore koji regulišu i optimizuju krvni pritisak, puls, temperaturu, funkciju mozga i imuni sistem. Programi uče klijente specifičnom disanju, svesnosti i tehnikama za relaksaciju, čime se dokazano povećava HRV.

Program prikazuje povratnu informaciju korisnika na nekoliko načina. Jedan je da vidi grafik koji prikazuje reakciju organizma u realnom vremenu i obezbeđuje vidljive podatke prikazane na ekranu. Svaki put kada korisnik udahne povećava broj otkucaja a onda svaki izdah uzrokuje da se broj otkucaja smanji. Ovaj sinus-talas obrazac se zatim prikazuje kao grafikon na ekranu. Takođe tu su i numerički prikazi za rad srca i prosek sesije. Drugi modeli programa prikazuju usklađenost korisnika kroz kompjutersku igru. Kada se kohererentnost ili HRV poboljšava tokom programa korisnik napreduje u igri.

Dobrobiti za klijente:

Biofidbek aparat meri fiziologiju tela, čita i odgovara na promene u  raspoloženju i nivou stresa. Prati napredak klijenta, nagrađuje za produbljivanje nivoa opuštenosti i poboljšanje odnosa um-telo. Korišćenjem bilo kog programa samo 20 min , klijent će doživeti neposrednu korist od opuštanja. Sa dugotrajnom primenom treba očekivati sledeće rezultate:

- bolji odgovor na stres, um i telo postaju otporniji

- odgovornije zdravstveno ponašanje i razvijanje pozitivnih navika, jer postaju punopravni partneri u ispunjavanju svojih ciljeva upravljanja stresom

- brži oporavak od stresom izazvanih problema na fizičkom i mentalnom planu,  jer klijent uči da samostalno kontroliše svoj odgovor

- klijent će moći da integriše tehnike i dobiti programa u svakodnevni život

 

Izvor : Wild Divine 

Više informacija o biofidbek treningu u Centru Psihosoma možete dobiti pozivom na broj 065/3695509 -Marijana Vilimonović


PREDAVANJE : Šta je biofidbek i kako doprinosi jačanju otpornosti na stres? održaće se 20.12.2017.god. 18-19h
Na ovom predavanju objasnićemo i demonstrirati kako izgleda vežbanje na ovom aparatu i zašto preporučujemo biofidbek u borbi protiv stresa.
Predavanje je besplatno, odžava se u prostorijama Centra Psihosoma.
Ukoliko želite da prisustvujete prijavite se porukom preko kontakt formulara ili na broj telefona : 065/3695509
Dobro došli!

biofidbek trening za tekst